В УЧС г. Семей прошло обучение

 Обучение населения в сфере гражданской защиты проводится в целях привития навыков действий в чрезвычайных ситуациях, ведения аварийно-спасательных и неотложных работ, знания основных приемов и способов самоспасения и взаимопомощи, максимального снижения возможных потерь среди населения и материального ущерба.

Так в 13 сентября 2018 года на базе Управления по ЧС г. Семей согласно «Плана обучения населения» утвержденного акимом города Семей проводились занятия с категорией «Классные руководители начальных классов общеобразовательных школ всех типов».

         В ходе обучения слушатели получили навыки по оказанию первой доврачебной помощи, обучились действиям в различных чрезвычайных ситуациях, прошли обучение в области пожарной безопасности, а также изучили ряд нормативно-правовых актов в области гражданской защиты.  

         Обучение учебной группы завершилось сдачей тестовых заданий, по итогам которых были вручены сертификаты.

 

 

Офицер ОГО УЧС г. Семей

старший лейтенант                                         Д. Аскаров


 

 

 

Семей қ. ТЖБ-да оқу өткізілді

 

Азаматтық қорғау саласында тұрғындарды оқыту - төтенше жағдайлар кезінде іс-әрекеттер дағдысын өтеу, авариялық-құтқару және кезек күттірмейтін жүмыстарды жүргізу үшін, өзін-өзі құтқару және бірлесіп көмек көрсету бойынша негізгі тәсілдері мен әдістерін білу және тұрғындар арасында болуы мүмкін шығынды және материалдық шығындарды максималды азайту мақсатында жүргізіледі. 

2018 жылғы 13 қыркүйекте Семей қ. ТЖБ-ның базасында қала әкімімен бекітілген «Тұрғындарды оқыту жоспарына сәйкес» «Барлық түрдегі жалпы білім беретін мектептердін бастауыш сыныптардын сынып жетекшілері» категориаларына оқу дәрісі өткізілді. Негізгі қатысушылар бөлігі азаматтық қорғаныс саласындағы іс-шараларға жауапты колледж қызметкерлері .

Оқыту барысында тыңдаушылар бірінші дәрігерлік көмек көрсету бойынша дағдыларын үйренді, түрлі төтенше жағдайлар кезінде іс-қимылдарға, өрт қауіпсіздігі саласында дәріс алды, сонымен қатар азаматтық қорғау саласында нормативтік-құқықтық актілерді оқу бойынша дәріс жүргізілді. 

         Оқушы топтарына дәріс беру тестілерді тапсыру арқылы аяқталды. Нәтижесінде дәріс алушыларға сертификаттар ұсынылды. 

 

 

Семей қ. ТЖБ АҚБ офицері

аға лейтенант                                                   Д. Аскаров

Дата создания / изменения страницы: 2018-09-14 17:37 / 2018-09-14 17:37